Галоўная > Асновы мовы JavaScript: Аб'екты

Асновы мовы JavaScript: Аб'екты

JavaScript

Гэта працяг серыі артыкулаў пра асновы JavaScript.

Аб'ект, як тып даных, складаецца з многіх значэнняў (альбо простых, такіх як лікі і радкі, альбо складаных, напрыклад іншых аб'ектаў), якія называюцца ўласцівасцямі аб'екта. Два асобных аб'екта ў JavaScript ніколі не будуць роўнымі, нават калі яны маюць роўны набор уласцівасцей.

Аб'екты ў JavaScript аб'яўляецца па наступнай схеме:

var <імя аб'екта> = {
  <уласцівасць_1>:<значэнне>,
  <уласцівасць_n>:<значэнне> 
};

Напрыклад:

var person = {
  firstName: "Янка",
  lastName: "Купала",
  age: 20,
  eyeColor: "шэры"
};

Кожны раз, калі скрыпт спрабуе звярнуцца да ўласцівасці або метаду значэння простага тыпу, інтэрпрэтатар часова пераўтворыць яго ў аб'ект адпаведнага тыпу. Часовыя аб'екты, у якія пераўтворацца значэнні прымітыўнага тыпу, называюць аб'ектамі-абгорткамі. Адразу пасля звароту да ўласцівасці або метаду аб'ект-абгортка знішчаецца. Аб'екты-абгорткі ствараюцца толькі для значэнняў тыпу number, string і boolean.

Аб'ект тыпу String

Аб'ект String будзе мець тып даных object, калі ён створаны з дапамогай аператара new.

var str = "Гэта просты радок";
var s_O = new String("Аб'ект String");

typeof strLit;  //string
typeof s_O;   //object

Праца з масівамі. Аб'ект Array

У JavaScript для захоўвання ўпарадкаваных даных выкарыстоўваецца структура даных масіў — Array. Элементы масіву нумаруюцца, пачынаючы з нуля. Існуе некалькі спосабаў аб'явы масіву:

var holidays = ["1 мая","7 чэрвеня","3 ліпеня"];

var holidays = new Array("1 мая", "7 чэрвеня", "3 ліпеня");

var holidays = new Array(3);
holidays[0] = "1 мая";
holidays[1] = "7 чэрвеня";
holidays[2] = "3 ліпеня";

Памер масіву можа павялічвацца і памяншацца ў любы час. Атрыбут масіву length вызначае агульную колькасць элементаў масіву. У масіве могуць захоўвацца элементы любога тыпу.

var a = [23, "Ян", true, function() {alert("свет");}];

alert(a[1]);   // Ян
alert(a.length); // 4

Масівы пашыраюць аб'екты, так як прадугледжваюць спецыяльныя метады для працы са спарадкаванымі структурамі даных.

Праца з матэматыкай. Аб'ект Math

Для захоўвання матэматычных канстант і функцый у JavaScript прызначаны аб'ект Math. Калі вы ведаеце мову C++, то метады, з якімі працуе гэты аб'ект у JavaScript, аналагічныя матэматычным функцыям у С++. Гэты аб'ект не працуе з лікамі тыпу BigInt.

var x = Math.PI;
var y = Math.sqrt(16);
var z = Math.round(4.7);

Праца з датай і часам. Аб'ект Date

Для працы з датай і часам у JavaScript выкарыстоўваюцца аб'екты Date. Такія аб'екты могуць быць створаны толькі шляхам выкліку функцыі Date з выкарыстаннем аператара new. Некаторыя ўласцівасці аб'екта Date:

 • Утрымліваюць дату ў выглядзе ліку мілісекунд, якія прайшлі з 01.01.1970.
 • Нумарацыя месяцаў пачынаецца з 0.
 • Калі перададзены два аргументы, адсутныя аргументы ўстанаўліваюцца ў стартавыя значэнні.
 • Выклік функцыі Date без аператара new верне радок з бягучай датай і часам.

Прыклады стварэння аб'екта Date:

// бягучая дата і час
new Date();

/* колькасць мілісекунд, якія прайшлі з 01.01.1970 */
new Date(0);

// 1982-09-19
new Date(1982, 8, 19);

// 2022-01-01
new Date("January 1, 2022");

/* абедзве функцыі будуць утрымліваць дату 2021-02-01 */
new Date(2020, 13, 1);
new Date(2021, 1, 1);

// 2021-01-01 02:03:04
new Date(2021, 0, 1, 2, 3, 4);

Некаторыя метады для працы з аб'ектамі тыпу Date:

МетадыАпісанне
getFullYear()Атрымаць год (з 4 лічбаў)
getMonth()Атрымаць месяц (ад 0 да 11)
getDate()Атрымаць лік месяца (ад 1 да 31)
getHours() getMinutes() getSeconds()Атрымаць адпаведныя кампаненты часу
getDay()Атрымаць дзень тыдня
Дзмітрый Зубялевіч, 2023-04-04
Каментары

  (Каб даслаць каментар залагуйцеся ў свой уліковы запіс)

  ;